Follow

Hei !

Ehkä jo huomasittekin, että on julkaistu. Voisi varmaan olla hyvä jossain vaiheessa saada suomalaisille tapahtumille ja ryhmille tarkoitettu mobilizon-palvelin. Minua asia kiinnostaa etenkin kulttuurialan kannalta, ja varmasti aktivistiskene (ehkä useampikin ryhmä) on myös kiinnostunut.

Mites tätä kannattais lähteä konkretisoimaan?

framablog.org/2020/10/27/mobil

Kokeilin myös, miltä suomennos näyttää, mutta ainakaan demopalvelimella en saanut käyttöliittymän kieltä vaihdettua (asetus löytyy, mutta se ei tee mitään).

Olen suomentanut suurimman osan, mutta työ on vielä vähän kesken. Yritän tässä syksyn mittaan saada suomennettua Mobilizonin kokonaan.

@Stoori Joko voisi ehdotella jollekin sopivalle kollektiiville sellaisen ylläpitämistä tai sitten hankkia sopivan domainin, palvelimen ja ylläpitää itse. Voisin muuten tehdä, mutta aika ja osaaminen ei riitä tekniseen ylläpitämiseen. Rahoittamiseen voin osallistua.

@jonne Jotain kollektiivia ensisijaisesti ajattelisin tällaiseen palveluun, jotta sen jatkuvuus olisi riittävällä tavalla turvattu että ihmiset luottaisivat sieltä löytyvän tapahtumia ja jaksaisivat nähdä vaivaa omien tapahtumiensa ilmoittamiseksi.

Eri skenejen välille saattaa myös syntyä eturistiriitoja, esim. osa aktivistitapahtumista voidaan tulkita laittomiksi, jolloin on oltava tarkkana sen kanssa, että säännöt ja vastuut ovat kaikkien tiedossa. Ehkä useampi palvelin olisi tällöin parempi.

@Stoori Kollektiiveilla on myös tapana tarjota palveluita vain omille jäsenilleen.

Feneas olisi yksi mahdollinen tarjoaja.

@jonne Niin, toi jäsenyys on yksi näkökulma.

Mä näkisin esimerkiksi kulttuurialalla sellaisen voivan toimia, että eri yhdistykset vaikka yhdessä perustavat Mobilizon-palvelimen, jossa jäsenyhdistysten jäsenet voivat ilmoittaa tapahtumista.

Toimialarajat ylittävän kollektiivin (esim. tietotekniikka, kulttuuri ja poliittinen aktivismi kaikki samassa) perustaminen on varmasti vaikeampaa, vaikka sillä tavalla saisi ehkä isomman käyttäjäpohjan ja homma vois lähteä helpommin liikkeelle.

Sign in to participate in the conversation
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you, if you're interested in languages, language learning and translating, or if you are multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines. Welcome!