Follow

Jag är så satans trött och det är ännu omkring 50 minuter i tåget och sen måste jag gå och köpa mat före jag kan cykla hem - och bara efter det kan jag ha dagens första kaffe!

Sign in to participate in the conversation
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you, if you're interested in languages, language learning and translating, or if you are multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines. Welcome!