I'm toying with GarageBand. Please note that I know basically nothing about music nor can I play any instrument.

But here's my first toying, an old Finnish psalm from 17th century. Yes, there may be mistakes in this, but to my ear it sounds good enough.

So enjoy this little bit of Finnish self-loath, sadness and patheticism!

covered female presenting nipples 

call it nudity if you will 

Why must everything be so shit? You show up there that the album has 15 tracks, yet you only give me four of them. And there's not even any ”unlock premium tracks” button to tease me.

Why are the tracks just missing? Why haven't you got your distribution rights straight?

Ugh 😤

Hei nyt oikeasti, kuka myöntää paskoneensa Mastodonin suomennokset?

Nämä olivat aiemmin ihan kunnossa. Tiedän, koska runsas vuosi sitten kävin läpi kaikki suomitekstit. Sen jälkeen on toki tullut uuttakin tekstiä, joten on okei, että joku muu jatkaa käännöstyötä. Ja termivalinnat ovat aina osittain makuasioita.

Mutta ei saatana tartte hajottaa sitä, mikä on jo kunnossa.

Ei motivoi enää panostaa Mastodonin käännöksiin, kun kuka tahansa voi tärvellä niitä miten lystää.

Show more
Polyglot City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!