Is er iemand hier wie Nederlandse Gebarentaal met mij wou leren? Ik woon in Finland en dus kan niet op irl-cursussen meedoen. Dus het zou prima zijn met videogesprekken mijne NGT-vaardigheid om te verbeteren.

[EN] Is there anyone here who would be interested in studying Dutch Sign Language with me? I live in Finland and thus can't participate in any irl courses in the NL. Thus it would be splendid if I could practice my skills with videochat.

Ik dacht wat jammer dat ik geen goede grammatica van NGT kan vinden. Dus vond ik uit dat ik theses kunnen zoeken.

Oké, nu heb ik 5 theses en 5 academische artikelen over NGT om te lezen. 😁

Maar als iemand weet dat er wat goede grammatica's van NGT zijn, kan zij het aan mij vertellen.

Polyglot City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!