Pinned post

OK, I’m Źmicier. My main account is @lime@sleeping.town. Nice to meet you.

I want an account to write random stuff in my life, including negative. And perpahs for shitposting! :) I will write in random languages, and won’t stick to one, so I guess this instance will do. I hope you don’t mind me here.

I consider Belarusian and Ukrainian my native languages, but I speak Russian better. I also speak English, and learned bits of other languages (Latin, Portuguese, Swedish).

Flag emojis are bad. They only they work well for states that don't change flags often. And if a state does change its flag, flag emojis in the previously written texts will change, often distorting the meanings of the previously written texts. This is not future-proof at all.

lime boosted

The witch studied the cards, then the person sitting opposite.
She sighed.
"You are here to shout 'No spoilers!' as-"
"No spoi... Damn! How did you know?"
"I can't tell you."
"Is it a mystic secret?"
"That would be a spoiler."
#MicroFiction #TootFic #SmallStories

äntligen är jag vakcinerad. det var inte så enkelt, därför att jag har fortfarande inte användarenummer av nationellt hälsovårdsväsendet 😅

English: good fences make good neighbours

Belarusian: добра, калі сусед блізкі, а пералаз нізкі 'it's good when the neighbour is close, and the part of the fence where one crosses it, is low'

(not sure how to translate пералаз better, maybe 'stile')

TIL Belarusian pałon 'captivity' and plon 'harvest, result' are cognates (the second one was borrowed from Polish)

jobb (-) 

Jag är inte så produktivt på jobbet (jag har gjort några uppgifter längre än den planerade tiden), och... jag är orolig. Jag vet att det är inte ett problem, men jag kan inte sluta kännes orolig.

mat 

Jag har försökt få vita ägg i Portugal och kunde inte. Jag har bara hittat gula ägg, men jag behöver vita ägg för att färga för Påsk...

Kanske ska jag försöka färga gula ägg ändå.

förväntningen: när jag ska bor i Portugal, ska jag förbättra min portugisiska

verkligheten: jag pratar knappt portugisiska (förutom "nej, jag behöver ingen påse, tack"), men jag har lärt mig esperanto

parken i Portugal, Ales Rasanaus dikt 

När jag ser den här stängda parken, erinrar jag mig denna Aleś Razanaŭs dikt:

Сад атуляюць плотам.
А ён усё роўна
цвіце для ўсіх.

(Trädgården inhägnas med ett stak.
Men den ändå
blommar för alla.)

Show thread

Jag förstår inte varför portugisiska parker har öppethållande, till exempel parken nära mitt hus är stängda klockan 8. Varför kunna jag inte promenera på natten? Det är så konstigt för mig.

lime boosted

Jag har inte skrivit här på länge, därför att jag lär mig inte svenska nu, och jag har redan glömmt allting... och jag enkelt vet inte, vad jag kunna skriva :D

Jag ska skriva mer på esperanto här, därför att jag har utvandrat till Portugal och esperantisterna här är så snälla, därför lär jag mig esperanto nu.

komputil-riparejo 

Mi portis mian komputilon al riparejo kaj nur poste rimarkis, le oni ne donis al mi nenian dokumenton por pruvi, ke ili havas mian komputilon.

Amikiĉo trankviligis min dirante, ke ĉi tie estas Portugalio kaj oni ĝin ne ŝtelos.

Nu, mi esperas, ke li pravas.

lime boosted
lime boosted

anyone can err

to really fuck it up, though, you gotta be an expert

Jag har inte skrivit här på länge. Äntilgen är jag i Portugal. Det var inte enkelt att få visumet; vi har inga portugusisk ambasad i Vittryssland, därför var jag i Ukraina. Men nu är jag i Porto. Det var en lång väg.

day 4: translucent
(OK, my window is more like 'transparent' than 'translucent' but I guess it's close enough)

Show thread
Show older
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you, if you're interested in languages, language learning and translating, or if you are multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines. Welcome!